P29

P29
Łódź, ul. Piotrkowska 29 (wejście od Więckowskiego).
p29bar@gmail.com